AppsAnywhere - Essential upgrade works / Gwaith Uwchraddio Hanfodol ‘AppsAnywhere’
Article Date: 01/04/2020

aa wide logo.png


Notification of essential maintenance to the AppsAnywhere Service

Essential upgrades to the AppsAnywhere service are scheduled for:

Monday 6th April 2020                                 14:00 – 17:00

Wednesday 8th April 2020                           14:00 – 17:00

During the upgrades, the AppsAnywhere service will be subject to a 3 hour at risk/limited capability window, however, we are working with our supplier to reduce service interruption where possible and aim to minimise the impact of any downtime through the load-balanced nature of the service.

Monday’s maintenance will mainly provide bug-fixes for some essential system administration functionality and Wednesdays upgrade will add additional system administration capabilities.

Any questions regarding the upgrade can be posted in the 'AppsAnywhere Upgrade' group on Yammer and Information Services staff will respond to you there.Hysbysiad o gynnal a chadw hanfodol i'r Gwasanaeth AppsAnywhere

Mae uwchraddiadau hanfodol i'r gwasanaeth AppsAnywhere wedi'u hamserlennu ar:

Dydd Llun 6 Ebrill 2020                                 14:00 – 17:00

Dydd Mercher 8fed Ebrill 2020                    14:00 – 17:00

Yn ystod yr uwchraddiadau, bydd y gwasanaeth AppsAnywhere yn destun risg o berygl/gallu cyfyngedig o fewn ffenestr o 3 awr, fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda'n cyflenwr i leihau ymyrraeth gwasanaeth lle bo hynny'n bosibl ac yn anelu at leihau effaith unrhyw amser segur trwy'r natur llwyth-gytbwys o'r gwasanaeth.

Bydd cynnal a chadw dydd Llun yn darparu atgyweiriadau nam yn bennaf ar gyfer rhywfaint o ymarferoldeb gweinyddu system hanfodol a bydd uwchraddio dydd Mercher yn ychwanegu galluoedd gweinyddu system ychwanegol.

Gellir postio unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r uwchraddio yn y grŵp 'Uwchraddio AppsAnywhere' ar Yammer a bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth yn ymateb i chi yno.