Give us your feedback on AppsAnywhere / Rhowch eich adborth i ni ar ‘AppsAnywhere’
Article Date: 24/10/2019

Give us your feedback on AppsAnywhere (and enter the draw for a £25 Amazon voucher)

AppsAnywhere is the Cardiff Met 'appstore' and we'd like to know what you think of the service.

Your feedback is a great way to help us evaluate and develop the service so let us know what you think by clicking the feedback banner in the AppsAnywhere portal at https://appsanywhere.cardiffmet.ac.uk 

Students can also enter the draw for a £25 Amazon voucher.

==================================================================

Rhowch eich adborth i ni ar 'AppsAnywhere' (a chael cyfle i ennill taleb Amazon £25 mewn raffl)

'AppsAnywhere' yw storfa apiau Met Caerdydd a hoffem wybod beth yw eich barn am y gwasanaeth. Mae'ch adborth yn ffordd wych i'n helpu i werthuso a datblygu'r gwasanaeth felly gadewch inni wybod beth yw eich barn trwy glicio ar y faner adborth ym mhorth 'AppsAnywhere' yn https://appsanywhere.cardiffmet.ac.uk

Gall myfyrwyr hefyd gael cyfle i ennill taleb Amazon gwerth £25.

AppsAnywhere Survey.jpg