Webinar: Yammering Effectively
Article Date: 05/03/2018

http://campaigns.cardiffmet.ac.uk/Staffemails/TechnologyCommunity/images/YourTechnologyHeaderENGLISH.jpg

 

Thursday 22nd March 12:00PM

 

Cardiff Met staff are invited to join the first Your Technology community webinar, Yammering Effectively. The webinar aims to help you decide whether Yammer, which is a platform for discussing ideas and sharing updates,  might be useful for you in your work, study, or community interests.  The 30 minute session aims to cover a range of potential queries, including:

 

  • Wondering what you might use Yammer for?

 

  • Curious to see how Yammer fits in with some of the other collaboration tools available?

 

  • Want to see how Skype for Business can be used as a webinar tool?

 

Do you have any other questions about Yammer that you'd like us to consider?  Ask away in the Your Technology Yammer group (yes, we realise the irony!).

 

For this session, we will be using Skype for Business to give an overview of Yammer and to demonstrate some examples where Yammer is being used effectively at Cardiff Met.   

 

As many of you may not have used Skype for Business yet, the meeting room will have helpers logged in between 09:00 and 10:00 on the day of the webinar to help you test your equipment.  If you have any problems during the test, Information Services will be able to help you resolve them before the live webinar.  Loan headsets will be available if you need them, simply indicate on the booking that you would like to borrow some.

 

Sign-up Here

 

Skype for Business will be available to students soon, so hopefully they will be able to get in on future webinars.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

http://campaigns.cardiffmet.ac.uk/Staffemails/TechnologyCommunity/images/YourTechnologyHeaderWELSH.jpg

 

Gweminar: Defnyddio 'Yammer' yn Effeithiol

 

Dydd Iau, Mawrth 22ain 12:00PM

 

Mae gwahoddiad i staff Met Caerdydd i ymuno yn y weminar gymunedol gyntaf drwy 'Eich Technoleg / Your Technology', i drafod 'Defnyddio Yammer yn effeithiol – Yammering Effectively'. Nod y weminar fydd eich helpu i benderfynu a fyddai Yammer, sef llwyfan i drafod syniadau a rhannu diweddariadau, o fudd i chi yn eich gwaith, astudiaethau neu ddiddordebau cymunedol. Bydd y sesiwn 30 munud yn trafod amrediad o ymholiadau posibl, gan gynnwys:

 

  • Ystyried ar gyfer beth fyddech chi'n defnyddio 'Yammer'?

 

  • Chwilfrydedd i weld sut mae 'Yammer' yn cyd-fynd gyda rhai o'r offer cydweithredu eraill sydd ar gael?

 

  • Awydd gweld sut gellir defnyddio 'Skype for Business' fel cyfrwng gweminar?

 

Oes gennych chi unrhyw gwestiynau eraill am Yammer yr hoffech i ni eu hystyried? Gofynnwch i ffwrdd yn y grŵp Eich Technoleg Yammer

 

Yn y sesiwn, byddwn yn defnyddio 'Skype for Business' i roi trosolwg o 'Yammer' ac i arddangos rhai enghreifftiau lle mae 'Yammer' yn cael ei ddefnyddio'n effeithiol ym Mhrifysgol Met Caerdydd.

 

Gan na fydd llawer ohonoch wedi defnyddio 'Skype for Business' hyd yma, bydd cymorth ar gael yn yr ystafell gyfarfod i'ch helpu i fewngofnodi rhwng 09:00 a 10:00 ar fore'r weminar er mwyn i chi brofi'ch offer. Os cewch unrhyw broblem yn ystod y profion, bydd y Gwasanaethau Gwybodaeth yn gallu eich helpu i'w datrys cyn y weminar fyw. Bydd modd benthyca clustffonau os byddwch eu hangen, dim ond i chi nodi hynny ar y ffurflen neilltuo lle, eich bod angen rhai.

 

Neilltuo lle fan hyn - Sign-up Here

 

Cyn bo hir bydd 'Skype for Business' hefyd ar gael i'r myfyrwyr, felly, y gobaith ydy y gallan nhw ymuno gyda'r gweminarau yn y dyfodol.