Snow Updates
Article Date: 01/02/2019

Due to the adverse weather, all Cardiff Metropolitan University campuses are closed today - Friday 1st February.

We will reschedule all timetabled teaching activities as soon as possible.

BOTH CAMPUSES WILL RE-OPEN AS NORMAL ON SATURDAY 2ND FEBRUARY.

Staff and students are advised to wear suitable footwear and take care in the car parks, as some areas of ice may remain.


Bydd holl gampysau Met Caerdydd ar gau oherwydd tywydd gwael heddiw – Dydd Gwener 1 Chwefror. 


Fe fyddwn yn ail drefnu’r holl weithgareddau addysgu cyn gynted â phosib. 

BYDD Y DDAU GAMPWS YN AILAGOR FEL ARFER DDYDD SADWRN 2 CHWEFROR.

Cynghorir staff a myfyrwyr i wisgo esgidiau addas a chymryd gofal yn y meysydd parcio, gan fod rhew mewn rhai mannau.