AppsAnywhere - Essential upgrade works / Gwaith Uwchraddio Hanfodol ‘AppsAnywhere’
Article Date: 15/11/2019

aa wide logo.png

An essential upgrade to the AppsAnywhere service is scheduled for the morning of Monday 16th December 2019.

During the upgrade, the AppsAnywhere service will be subject to 3 hour at risk/limited capability window, however, due to the load-balanced nature of the service, it is anticipated  that any downtime will be for a limited period.

The upgrade will provide new functionality, essential bug fixes and support for iOS 13 and MacOS Catalina.

You can post any questions regarding the upgrade in the 'AppsAnywhere Upgrade' group on Yammer and Information Services staff managing the upgrade will respond to your queries.

=======================================================

Mae gwaith uwchraddio hanfodol i'r gwasanaeth 'AppsAnywhere' wedi'i drefnu ar gyfer bore dydd Llun 16eg Rhagfyr 2019.

Yn ystod yr uwchraddiad, bydd y gwasanaeth 'AppsAnywhere' yn destun risg/gallu cyfyngedig am gyfnod o 3 awr, fodd bynnag, oherwydd natur llwyth-gytbwys y gwasanaeth, rhagwelir y bydd unrhyw amser segur am gyfnod cyfyngedig yn unig.

Bydd yr uwchraddiad yn darparu ymarferoldeb newydd, atgyweiriadau diffygion hanfodol a chefnogaeth ar gyfer iOS 13 a MacOS Catalina.

Gallwch ofyn unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r uwchraddio yn y grŵp 'AppsAnywhere Upgrade' ar Yammer a bydd staff y Gwasanaethau Gwybodaeth sy'n rheoli'r uwchraddiad yn ymateb i'ch ymholiadau.