Article Date: 20/03/2018

AppsAnywhere Banner


AppsAnywhere Maintenance 

The AppsAnywhere service is scheduled for an upgrade at completion of the Spring term. The upgrade will be undertaken during the Easter break, on the morning of Tuesday 27 March 2018. 

The main benefits include essential fixes, security updates and the support of software/download links for:-
iPads & iPhones running iOS 11
Apple Mac Computers running High Sierra (MacOS 10.13)

Access to applications delivered through AppsAnywhere will be 'at risk' during the upgrade, however our supplier will aim to minimise downtime/service interruption.

You can identify whether your PC uses any applications delivered by this service by opening the 'CloudPaging Player' from your Start Menu. If you identify any applications delivered by this service that you will require on the morning of the 27 March, please contact the IT Helpdesk for further assistance.

Gwaith Cynnal a Chadw i AppsAnywhere

Bydd y gwasanaeth AppsAnywhere yn cael ei uwchraddio ar ddiwedd tymor y Gwanwyn. Cynhelir yr uwchraddio yma yn ystod gwyliau’r Pasg, ar fore dydd Mawrth 27 Mawrth 2018. 

Mae prif fuddion yr uwchraddio’n cynnwys gwaith trwsio angenrheidiol, diweddariadau diogelwch ac i gefnogi cysylltiadau meddalwedd/lawrlwytho ar gyfer:-
iPads ac iPhonau sydd yn rhedeg iOS 11
Cyfrifiaduron Apple Mac sydd yn rhedeg High Sierra (MacOS 10.13)

Bydd mynediad at raglenni drwy AppsAnywhere ‘mewn perygl’ yn ystod yr uwchraddio, fodd bynnag bydd ein cyflenwr yn ceisio lleihau’r toriad i’r gwasanaeth gymaint a phosib. 

Gallwch weld os yw eich Cyfrifiadur Personol yn defnyddio unrhyw un o raglenni’r gwasanaeth yma drwy agor y ‘CloudPaging Player’ o’ch Start Menu. Os ydych chi’n gweld y bydd angen unrhyw un o raglenni’r gwasanaeth yma ar fore’r 27 Mawrth, cysylltwch â'r Ddesg Gymorth TG am gymorth pellach.